Bạn hiện đang rời khỏi trang web NEMS PACE.

Liên kết bên ngoài này không thuộc trách nhiệm của hoặc dưới sự kiểm soát của NEMS PACE.

Dịch vụ

Dịch vụ

NEMS PACE là một chương trình sức khỏe và đội ngũ y tế trong một. Chúng tôi đài thọ các phúc lợi giống như Medicare và Medi-Cal, đồng thời cung cấp các dịch vụ bổ sung khi nào và ở đâu quý vị cần.

NEMS PACE cung cấp những gì?

Tại Trung tâm PACE

Chúng tôi đưa bạn đến và đi từ Trung tâm PACE để bạn có thể gặp nhóm chăm sóc của mình, giao lưu với các đồng nghiệp và nhận các dịch vụ như:

 • Dịch vụ Y tế Chính
 • Bữa ăn nóng hổi
 • Các hoạt động xã hội
 • Dịch vụ phục hồi chức năng và tập thể dục
 • Công tác xã hội / Quản lý hồ sơ
cặp đôi ở nhà

Ở nhà bạn

Chúng tôi cung cấp vật tư và cung cấp hỗ trợ được nhóm chăm sóc của bạn chấp thuận, chẳng hạn như:

 • Thuốc và Nhắc nhở
 • Bữa ăn chuẩn bị sẵn
 • Thiết bị y tế
 • Người chăm sóc và hỗ trợ gia đình

Trong cộng đồng

Chúng tôi điều phối và đưa bạn đến các cuộc hẹn y tế, bao gồm:

 • Các Dịch Vụ Y Tế như Nha Khoa, Bàn Chân, và Đo Thị Lực
 • Chăm sóc y tế chuyên khoa
 • Phẫu thuật và thủ tục theo lịch trình
 • tia X

Đủ điều kiện & Chi phí

Bản đồ

Ai Có Thể Tham Gia NEMS PACE?

Để trở thành người tham gia NEMS PACE, bạn phải:

 • Từ 55 tuổi trở lên
 • Đủ tiêu chuẩn cho mức độ chăm sóc của cơ sở điều dưỡng
 • Sống ở thành phố và quận San Francisco, California
 • Có thể sống an toàn trong cộng đồng với sự trợ giúp của các dịch vụ PACE

NEMS PACE có giá bao nhiêu?

Chi phí phụ thuộc vào tình trạng hội đủ điều kiện tham gia Medicare và Medi-Cal của bạn. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin.

Những người tham gia NEMS PACE phải nhận được tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết, bao gồm các dịch vụ chăm sóc chính và bác sĩ chuyên khoa (ngoài các dịch vụ cấp cứu), từ NEMS PACE hoặc một tổ chức được NEMS PACE ủy quyền. Bạn có thể chịu trách nhiệm hoàn toàn và cá nhân về chi phí của bất kỳ dịch vụ chăm sóc trái phép nào hoặc dịch vụ chăm sóc nhận được bên ngoài mạng lưới NEMS PACE (ngoại trừ các dịch vụ cấp cứu).

Liên hệ chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để xem liệu NEMS PACE có phù hợp với bạn hoặc người thân của bạn hay không.

Gọi 415-333-8909 hoặc điền vào mẫu trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Liên hệ chúng tôi